Zwaluwen 1911 – SportPark 2.0

Zwaluwen is een sportvereniging gesitueerd midden in de stad Utrecht. Sinds de jaren 60 werd hier gevoetbald, en sinds 2010 ook gehockeyd en getennist. De sportvereniging kent echter lange wachtlijsten en zeer diverse publiek. Door de unieke ligging precies tussen de verschillende wijken draagt het ook bij om de rijke culturele achtergronden te behouden.

In de komende jaren gaat de omliggende gebieden, oa MWKZ en de JaarBeurs ontwikkeld worden, waar ook duizenden woningen zullen gebouwd worden.

Dat betekent: Tientallen duizenden mensen zullen in deze gebied komen wonen en meer behoeftes zullen ontstaan voor sport, educatie, open ruimtes & recreatie.
De vraag is: Waar gaan die de nieuwe bewoners sporten? en, Wat gaat dat betekenen voor de bestaande bewoners? die al jaren last hebben van wachtlijsten!!

Typische vraagstukken voor Urban Space Studio:

  • Hoe kunnen we onze expertise inzetten om plaats te maken voor meer sport capaciteiten in deze bijzondere stukje stad?
  • Hoe gaat deze diverse publiek aan elkaar verbonden worden?


Deze opgave was een mooie uitdaging om onze expertise in te zetten voor het schetsen van mogelijk oplossingen voor een duurzaam/dubbel grondgebruik en de verschillende stadsdelen/diverse publieken aan elkaar te verbinden.

Samen met de Werkgroep en onder begeleiding van de Omni voorzitter: Michel Van Wanrooij hebben we de afgelopen 8 maanden de stakeholders in het gebied constant benaderd, om onze visie te delen, en daarmee een draagvlak te creƫren voor de gepresenteerde plannen.

Meer projecten