Over ons

''Welkom bij Urban Space Studio - Vormgeven aan Ruimte, Samenleving in Integrale Visies''

Bij Urban Space Studio zijn we trots op onze rol als visionairs op het gebied van stedenbouw en architectuur. Vanuit de stad Utrecht, “een stad die bekend staat voor Progressive Architectuur en Urban Planning in Nederland”, werkt onze team op zowel lokaal als internationaal projecten.
Met focus op integrale visies voor ruimte en maatschappij, gaan we aan de slag met het transformeren van stedelijke ruimtes in leefbare, functionele en duurzame omgevingen. Kenmerkend voor onze ontwerp benadering is het gebruiken van integrale ontwerpprincipes zoals: verdichting en gemengd gebruik.
Samen met onze opdrachtgevers gaan we op reis om de toekomst vorm te geven.

Onze inzet voor leefbare buurten:


Door het opzetten van een integraal gebiedsontwikkelingsproces, wordt de kwaliteit van de toekomstige leefomgeving gegarandeerd, zoveel voor de huidige als toekomstige gebruikers.
Van co-creatie, placemaking en stakeholdermanagement tot haalbaarheidsstudies, massastudies en het creëren van indrukwekkende visualisaties, zijn we graag nauw betrokken bij het volledige proces.
Unieke stedenbouw en architectonische oplossingen openen nieuwe kansen voor gebouwen, wijken of steden.
Wij zetten ons in voor het creëren van leefbare stadsbuurten, samen met onze opdrachtgevers maken wij dromen werkelijkheid.
Met focus op integrale visies voor ruimte en maatschappij, gaan we aan de slag met het transformeren van stedelijke ruimtes in leefbare, functionele en duurzame omgevingen. Kenmerkend voor onze ontwerp benadering is het gebruiken van integrale ontwerpprincipes zoals: verdichting en gemengd gebruik.
Samen met onze opdrachtgevers gaan we op reis om de toekomst vorm te geven.

Aanpak:

Onze aanpak begint altijd met het betrekken van stakeholders. Samen ontwikkelen we een visie die de allure van de plek vergroot. Onze participatieve ontwerpaanpak registreert en verwerkt de behoeften en wensen van de gemeenschap.
Een diepgaande ruimtelijke en historische analyse van de locatie is cruciaal voor het ontwikkelen van een optimaal concept dat zowel aansluit bij de fysieke als de sociale omgeving.
Onze projecten bevinden zich in diverse sectoren, waaronder woningbouw, hoogbouw, onderwijs, openbare ruimte, gemengd gebruik, recreatie, sport en cultuur.

Amar Baghdadi​

Oprichter | Architect

Amar levert graag bijdragen aan complexe en ruimtelijke vraagstukken die zich op verschillende snijvlakken bevinden. Vanuit zijn ervaring, bedenkt Amar architectonische oplossingen waardoor nieuwe kansen voor gebouwen, wijken of gebieden ontstaan. 

 

Verder is architectuur voor Amar een middel om sociale en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Zijn ruime ervaring als architect stelt hem in staat oplossingen te bieden op het vlak van duurzaam grondgebruik, verdichting of juist gemengd gebruik. Deze oplossingen leiden samen met de aanpak van Urban Space Studio tot succesvolle ontwerp trajecten, die kunnen rekenen op voldoende draagvlak. 

Amar is afgestudeerd aan de TU Delft in 2005 en daarna is hij jarenlang werkzaam geweest in Dubai, waar hij veel ervaring heeft opgedaan voor complexe en grootschalige projectontwikkelingen. Vanuit verschillende rollen heeft hij gewerkt aan stedenbouwkundige plannen, hoogbouw en mixed-use projecten, waaronder woningbouw,  scholen, sportfaciliteiten, hotels en winkelcentra.

Marc de Reuver

Architect

Marc zoekt naar vanzelfsprekende maar verrassende oplossingen. Van het grote gebaar tot in de details. Marc houdt dan ook van het werken op alle schaalniveaus: van de conceptuele schets tot de technische uitwerking.

Goede communicatie tussen alle betrokkenen ziet hij als cruciaal in een goedlopend bouwproces. De architect speelt vanwege zijn ‘helicopterview’ daarin een belangrijke rol. Door zijn jarenlange ervaring met grote en kleine projecten op vaak complexe locaties kan Marc snel en effectief met opdrachtgever, buurt, gemeente en technische adviseurs werken. Een geslaagd project heeft volgens hem een hoge beeldkwaliteit met een effectief ruimtegebruik binnen en buiten: de basis van duurzaamheid.

Marc is in 1997 afgestudeerd aan de TU Delft en heeft gewerkt bij architectenbureaus in Delft en Den Haag. Hij heeft ervaring in kleinschalige en grootschalige woningbouw, renovatie en hergebruik, kantoorinrichting en meubilair.

Edo Omerovic

Architect

Edo is geïnteresseerd in het spanningsveld tussen de openbare, semi openbare en de private gebieden in de stedelijke omgeving. Hoe hard zijn de huidige afbakeningen en kunnen we deze laten vervagen door ze vloeiender en minder hard te maken. Het is een zoektocht naar de synergie tussen de architectonische visie, wensen en de behoeften van de bewoners, en de harde functionaliteit die een stad simpelweg bewoonbaar maakt. 

Edo is op zoek naar een ontwerp dat zo dicht mogelijk in de buurt komt van het ideaalbeeld  dat inspeelt op de behoeften van de mens in een moderne, industriële en steeds meer door globalisme en technologie bepalende wereld. De ecologische en de maatschappelijke duurzaamheid zijn op een natuurlijke wijze verbonden met deze moderne stad. Het einddoel is een model in de vorm van een zelfvoorzienende circulaire macro-organisme waar de bewoners en de bebouwde omgeving op een harmonieuze manier met elkaar co-existeren.

Edo is afgestudeerd aan de TU Delft in 2006, Faculty of Architecture, Department -Architecture & Modernity – dwelling and public building. Daarna is hij werkzaam geweest in China en in Nederland, waar hij ervaring heeft opgedaan in de utiliteitsbouw. Verder heeft Edo veel ervaring op het gebied van duurzaamheid en het ontwerpen middels bouwwerk informatie model (BIM).

Ivo van Capelleveen

Architect

Ivo is een architect met zowel een artistieke als een technische oriëntatie. Hij is in 2007 als architect afgestudeerd aan de TU Delft en heeft onder andere bij MVRDV, OMA, Foster + Partners en UNStudio aan een grote verscheidenheid aan stedenbouwkundige en architectonische projecten gewerkt.  

‘Een goed ontwerp begint met onderzoeken, luisteren, samenwerken en ideeën uitwisselen met iedereen die mogelijk iets bij kan dragen aan het ontwerp. Het is de taak van de ontwerpers om de uiteenlopende wensen en ideeën zo goed mogelijk te vertalen naar sterke esthetische ontwerpen die tevens flexibel en realistisch zijn.’

Met UrbanSpaceStudio wil Ivo projecten op een zeer hoog niveau realiseren.

Abdulkarim Shiekh Mustafa

Architect

Abdulkarim is een architect en kunstenaar. Hij beschouwt architectuur als een manier om aan de behoeften van mensen te voldoen en veel van de problemen van menselijke samenlevingen op te lossen. Hij streeft ernaar om toegevoegde waarde te bieden aan het leven van mensen en hun welzijn te verbeteren binnen de gegeven omstandigheden en mogelijkheden.

Abdulkarim heeft een talent voor het creëren van afbeeldingen en illustraties met verschillende technieken voor gebouwen en ruimtes in verschillende architecturale contexten en schalen. Hij heeft sterke visualisatie vaardigheden en richt zich in zijn werk op de kwaliteit van het beeld om een visueel verhaal van het project te vertellen.

Hij studeerde af in 2019 aan de Universiteit van Damascus – Faculteit Bouwkunde, als een van de beste studenten.

Op dit moment volgt Abdulkarim zijn masterstudie in Architecturaal Ontwerp aan de Technische Universiteit van Konya in Turkije.

Ashwin Karis

Stedenbouwkundige

Ashwin (1990) studeerde in 2022 af aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Hij beschikt over een veelzijdige achtergrond in stedenbouw, planologie en bouwkunde. Zijn expertise strekt zich daarmee uit over verschillende schalen binnen het domein van de ruimtelijke ordening.

Ashwin heeft waardevolle ervaring opgedaan door te werken in grote gemeenten in Nederland, waaronder Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Zijn focus en expertise liggen op (binnen)stedelijke herstructureringen, intensivering en transformatie.

Als stedenbouwkundige draagt Ashwin bij aan de stedenbouwkundige projecten binnen Urban Space Studio. De nadruk ligt op een landschappelijke benadering van de stedenbouw die zich richt op de interactie tussen mens, gebouw en openbare ruimte. Hij hecht veel belang aan het verbinden van plekken met de bredere context, wat resulteert in een rijker stedelijk weefsel.

Ayman Rabah

Architect

Ayman is een onderzoeker en computationeel ontwerper gespecialiseerd in duurzame architectuur.

Zijn belangrijkste doel is om de grenzen van de traditionele architectuurpraktijk te verleggen door data-analyse, parametrische tools en kritisch denken te integreren.

Met een opmerkelijk trackrecord van succesvolle deelname aan architectuur vraagstukken, heeft Ayman uitgebreide ervaring opgedaan bij internationale architectenbureaus in Dubai en Istanbul.

Ayman beschikt over uitzonderlijke expertise op het gebied van parametrische software tools, met name op het gebied van ontwerpen met behulp van bouwinformatiemodellen (BIM), programmeren en visuele codering.

Momenteel volgt Ayman zijn masteropleiding architectuur aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Redwan Al Malakani

Architect

Ridwan is een Architect met talent in het maken van architectuur concepten, en heeft een sterke waardering voor de menselijk schaal. HIj  beheerst een geavanceerde artistieke teken vaardigheden.

“Redwan is een gewaardeerd teamlid en hij heeft door de jaren heen aan verschillende projecten gewerkt en heeft een belangrijke  bijdrage geleverd aan de succes van Urban Space Studio.”