Over ons

Urban Space Studio is een internationaal architectuur-, planning- en ontwerpbureau. Het uitgangspunt is het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken in ruimtelijke plannen. Kenmerkend voor onze benadering is het creëren van ontwerpen waarin duurzaam grondgebruik, verdichting of gemengd gebruik in terugkomt.

Urban Space Studio

Wij zetten ons in voor het creëren van gastvrije projectomgevingen. Wij bedenken en ontwerpen concepten en denken mee in de realisatie hiervan. Dit doen wij door een concrete bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van gebieden en hiermee de kwaliteit van de leefomgeving voor de gebruikers te verhogen.

Van participatie, co-creatie en placemaking tot businessmodellen, bestemmingsplannen wijzigen en ontwerpen. Wij zijn graag betrokken bij het hele proces. Samen met jou maken we dromen werkelijkheid.  

Werkveld

Wij hebben een ruime ervaring in architectuur, masterplanning, landschapsarchitectuur en participatie design. Dit doen we bij een diversiteit aan opdrachten waaronder woningen, gemengd gebruik, hoogbouw, onderwijs, publiek, recreatie, sport en cultuur.

Aanpak

Onze aanpak begint altijd bij het betrekken van de stakeholders. Gezamenlijk ontwikkelen we een visie die de aantrekkingskracht van de plek verhoogt. Wij bieden een praktische en participatieve ontwerpbenadering die behoeften en wensen ophaalt bij de omgeving.

Het ontwerpen wordt gedaan door te werken vanuit de diverse schaalniveaus. We onderzoeken de omgeving en redeneren terug naar de plek van het ontwerp, zodat het concept optimaal aansluit bij zowel de fysieke als sociale omgeving. Vanuit de bijzondere ruimtelijke en architectonische oplossingen ontstaan nieuwe kansen voor gebouwen, wijken of steden.

Amar Baghdadi​

Oprichter | Architect

Amar levert graag bijdragen aan complexe en ruimtelijke vraagstukken die zich op verschillende snijvlakken bevinden. Vanuit zijn ervaring, bedenkt Amar architectonische oplossingen waardoor nieuwe kansen voor gebouwen, wijken of gebieden ontstaan.
Verder is architectuur voor Amar een middel om sociale en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Zijn ruime ervaring als architect stelt hem in staat oplossingen te bieden op het vlak van duurzaam grondgebruik, verdichting of juist gemengd gebruik. Deze oplossingen leiden samen met de aanpak van Urban Space Studio tot succesvolle ontwerp trajecten, die kunnen rekenen op voldoende draagvlak.
Amar is afgestudeerd aan de TU Delft in 2005 en daarna is hij jarenlang werkzaam geweest in Dubai, waar hij veel ervaring heeft opgedaan voor complexe en grootschalige projectontwikkelingen. Vanuit verschillende rollen heeft hij gewerkt aan stedenbouwkundige plannen, hoogbouw en mixed-use projecten, waaronder woningbouw, scholen, sportfaciliteiten, hotels en winkelcentra.

Marc de Reuver

Architect

Marc zoekt naar vanzelfsprekende maar verrassende oplossingen. Van het grote gebaar tot in de details. Marc houdt dan ook van het werken op alle schaalniveaus: van de conceptuele schets tot de technische uitwerking.

Goede communicatie tussen alle betrokkenen ziet hij als cruciaal in een goedlopend bouwproces. De architect speelt vanwege zijn ‘helicopterview’ daarin een belangrijke rol. Door zijn jarenlange ervaring met grote en kleine projecten op vaak complexe locaties kan Marc snel en effectief met opdrachtgever, buurt, gemeente en technische adviseurs werken. Een geslaagd project heeft volgens hem een hoge beeldkwaliteit met een effectief ruimtegebruik binnen en buiten: de basis van duurzaamheid.

Marc is in 1997 afgestudeerd aan de TU Delft en heeft gewerkt bij architectenbureaus in Delft en Den Haag. Hij heeft ervaring in kleinschalige en grootschalige woningbouw, renovatie en hergebruik, kantoorinrichting en meubilair.