Nijmegen Dobbelmannweg

Nexus, een gebouw met karakter, een stijlvol verbindend sluitstuk op een bijzondere plek.
Nexus, komt van het Latijnse “nectere”: verbinden. Het betekent zoiets als centrum of focus van een bepaald geheel, of een verbinding die twee of meer personen of dingen met elkaar in verband brengt. Wij zien het tevens als het puzzelstukje wat alles bij elkaar brengt en afrond: bebouwing vs. natuur; bestaande wijk vs. nieuwe bebouwing; massief en geordend vs. speels en licht; metselwerk vs. hout; en historische monumenten vs. het monument van de toekomst.

Een zeer duurzaam gebouw met een eigentijdse hoogwaardige architectuur die zichtbaar zorgt voor verbinding op deze historische plek. Verbinding van mensen en gebouwen, met veel aandacht voor het versterken van kwaliteiten van de aanwezige kloostertuin. Een fantastisch nieuw gebouw dat naadloos aansluit bij de omliggende bebouwing en een afronding vormt van het klooster-ensemble.
NEXUS bevat 24 appartementen variërend van circa 80 m2 tot 150 m2 woonoppervlak. Het plan richt zich op de doelgroep doorstromende oudere huishoudens (‘empty nesters’), veelal komend uit de wijk Hazenkamp zelf. 

Dit ontwerp is gemaakt in samenwerking met KRKTR, Buro Beuk en DIVAPRO.

Meer projecten