NAC Stadion Breda

Voor de herontwikkeling van het NAC station in Breda is een plan voorgesteld. Vanuit een analyse van de omgeving is onderzoek gedaan naar de kwaliteiten van het gebied en de omgeving. Hieruit is een voorstel gekomen voor het volgende programma: het benutten van landschappelijke kwaliteit met groenvoorzieningen, het ontwikkelen van vastgoed bestaande uit studentenwoningen, short stay en een hotel en ondergronds- en bovengronds parkeren.

Meer projecten