Stedenbouw

Het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken in ruimtelijke- en duurzame oplossingen, dat is waar wij voor gaan. Van participatie, tot placemaking en ontwerp in co-creatie. We gaan in gesprek met de gebruikers en dromen samen over de plannen van het gebied. Duurzame mogelijkheden staan hier vooraan. We delen onze kennis en expertise op het gebied van duurzaam grondgebruik, verdichting en gemengd gebruik.  Kortom, gezond stedelijk leven.

Hieruit volgt een stedenbouwkundig plan waarin de gezamenlijke gewenste inrichting van een bepaald gebied zijn weergegeven. In het ontwerp wordt rekening gehouden met aspecten als aansluiting op het omliggende landschap en bebouwing, goede bereikbaarheid, duurzaam groen en water, milieutechnische aspecten en veiligheidsaspecten.

Aanpak

Het ontwerpen begint bij de identiteit van de plek, waarin zowel wordt gekeken naar de locatie als de omgeving en de gebruikers. Op basis van een analyse en in samenspraak met de omgeving worden de uitgangspunten vastgesteld. Daarna wordt het stedenbouwkundig ontwerp gedetailleerd uitgewerkt in diverse fasen en getoetst bij de omgeving. Wij worden enthousiast van het opstarten en begeleiden van het gehele proces. Samen met stakeholders van een droom naar een concreet resultaat.

Producten

  • Masterplan
  • Stedenbouwkundige plan
  • Beeldkwaliteitsplan
  • Verkavelingsplan
  • Stedenbouwkundige Massastudie
  • 3D visualisatie
  • Participatie design
  • Bestemmingsplanwijziging
  • Opstellen Programma van Eisen
  • Aanvraag omgevingsvergunning