Architectuur

Opzoek naar een ontwerp die aansluit bij de omgeving? Hoge dichtheid/hoogbouw, gemengd- en dubbel grondgebruik, maatschappelijk, (wonen), onderwijs, sport en recreatie. Urban Space Studio heeft ervaring op diverse vlakken en kijkt met jou mee naar het optimale ontwerp en programma. Dit doen we samen met jou en de omgeving vanuit een gedeelde visie.

Wij ontwerpen zowel nieuwbouw als transformatie van bestaand vastgoed. Wij gaan voor oplossingen die bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken in de stad en nemen altijd het zicht op de omgeving hierin mee. Het ontwerp wordt aangeleverd met een visie, onderbouwde documentatie en (technische) tekeningen. Hiermee bieden wij een totaal pakket.

Aanpak

Bij het ontwerp ligt de aandacht op de gebruiker en de leefomgeving. We krijgen energie van het begleiden van processen en het betrekken van stakeholders in een vroeg stadium. Vanuit een gebiedsvisie wordt toegewerkt naar gedetailleerd ontwerp met een eigen identiteit. Wij creëren nieuwe verhalen met gebouwen en dragen bij aan de toekomstbestendigheid van bestaande gebouwen. 

Producten

  • Voorbereiden wijzingen bestemmingsplan
  • Opstellen Programma van Eisen
  • Schetsontwerp
  • Voorlopig ontwerp
  • Definitief ontwerp
  • Aanvraag omgevingsvergunning
  • 3D visualisatie